Κοψοχειλάδες

Κατοικημένη περιοχή Κοψοχειλάδες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κοψοχειλάδες

Κοψοχειλάδες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.748440000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.723940000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κοψοχειλάδες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kopsocheilades, Kopsochilades, Κοψοχειλάδες

Κοψοχειλάδες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 110 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kopsokhiladhes or Kopsokhiládhes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work