Κορακάρης

Εναλλακτικές ονομασίες: Korakaris, Korakáris, Κορακάρης

Κορακάρης, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Korakaris or Korakáris is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature