Χαλκειός

Εναλλακτικές ονομασίες: Chalkeio, Chalkeion, Chalkeios, Chalkeión, Chalkios, Khalkion, Khalkios, Khalkiós, Khalkíon, Χαλκειό, Χαλκειός

Χαλκειός, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 950 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chalkeio or Chalkeió is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work