Κουδουμής Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Κουδουμής Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Κουδουμής Ρέμα

Κουδουμής Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.180050000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.925540000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουδουμής Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koudoumis Rema, Koudoumís Réma, Κουδουμής Ρέμα

Κουδουμής Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koudoumis Rema or Koudoumís Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land