Τουρλωτή

Κατοικημένη περιοχή Τουρλωτή

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τουρλωτή

Τουρλωτή Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.160230000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.938110000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τουρλωτή (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tourloti, Tourlotí, Τουρλωτή

Τουρλωτή, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tourloti or Tourlotí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work