Σφάκα

Κατοικημένη περιοχή Σφάκα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σφάκα

Σφάκα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.154330000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.923530000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σφάκα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Sfaka, Sfáka, Σφάκα

Σφάκα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Sfaka or Sfáka is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work