Κυράς Λαγκάδι Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Κυράς Λαγκάδι Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Κυράς Λαγκάδι Ρέμα

Κυράς Λαγκάδι Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.702860000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.319940000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κυράς Λαγκάδι Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Iardhanos, Kiras Langadhi, Kirás Langádhi, Kyras Lagkadi Rema, Kyras Lankadi Rema, Kyrás Lagkádi Réma, Κυράς Λαγκάδι Ρέμα

Κυράς Λαγκάδι Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kyras Lagkadi Rema or Kyrás Lagkádi Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land