Πατρονικολαίικα

Κατοικημένη περιοχή Πατρονικολαίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πατρονικολαίικα

Πατρονικολαίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.707250000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.321160000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πατρονικολαίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Patronikolaiika, Πατρονικολαίικα

Πατρονικολαίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Patronikolaiika or Patronikolaíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work