Λαγκάδια Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Λαγκάδια Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Λαγκάδια Ρέμα

Λαγκάδια Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.736590000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.309060000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λαγκάδια Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Lagkadia Rema, Lagkádia Réma, Langadhia Rema, Langádhia Réma, Lankadia Rema, Λαγκάδια Ρέμα

Λαγκάδια Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lagkadia Rema or Lagkádia Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land