Πετρούλες

Κατοικημένη περιοχή Πετρούλες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πετρούλες

Πετρούλες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.755620000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.320240000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πετρούλες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Petroulai, Petroules, Petroúlai, Petroúles, Πετρούλαι, Πετρούλες

Πετρούλες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Petroules or Petroúles is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work