Λατίφη Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Λατίφη Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Λατίφη Ρέμα

Λατίφη Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.752680000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.304780000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λατίφη Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Latifi Rema, Latífi Réma, Λατίφη Ρέμα

Λατίφη Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Latifi Rema or Latífi Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land