Σταυλίστρια

Κορυφή Σταυλίστρια

Χάρτης Κορυφή Σταυλίστρια

Σταυλίστρια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.350150000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.044730000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σταυλίστρια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Stavlistria, Stavlístria, Σταυλίστρια

Σταυλίστρια, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Stavlistria or Stavlístria is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature