Λιγόρτυνος

Κατοικημένη περιοχή Λιγόρτυνος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Λιγόρτυνος

Λιγόρτυνος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.074290000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.176340000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λιγόρτυνος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ligortinos, Ligortynos, Ligórtinos, Ligórtynos, Λιγόρτυνος

Λιγόρτυνος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ligortynos or Ligórtynos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work