Τεφέλιον

Κατοικημένη περιοχή Τεφέλιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τεφέλιον

Τεφέλιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.092140000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.162680000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τεφέλιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tefeli, Tefelion, Teféli, Tefélion, Τεφέλι, Τεφέλιον

Τεφέλιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tefeli or Teféli is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work