Πυράθιον

Κατοικημένη περιοχή Πυράθιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πυράθιον

Πυράθιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.097550000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.189170000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πυράθιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Apirathi, Apiráthi, Pirathi, Pirathion, Piráthi, Piráthion, Pyrathi, Pyrathion, Pyráthi, Pyráthion, Πυράθι, Πυράθιον

Πυράθιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: 320 μ.

Pyrathi or Pyráthi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work