Λογγάρι Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Λογγάρι Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Λογγάρι Ρέμα

Λογγάρι Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.858700000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.037600000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λογγάρι Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Longari Rema, Longári Réma, Λογγάρι Ρέμα

Λογγάρι Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Longari Rema or Longári Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land