Ράχη Μίνη

Κορυφογραμμή Ράχη Μίνη

Χάρτης Κορυφογραμμή Ράχη Μίνη

Ράχη Μίνη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.851760000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.016860000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ράχη Μίνη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Rachi Mini, Rakhi Mini, Ráchi Míni, Rákhi Míni, Ράχη Μίνη

Ράχη Μίνη, Ράχη, μακρύ στενό ύψωμα με απότομες πλευρές και μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχή κορυφή

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Rachi Mini or Ráchi Míni is Ridge, a long narrow elevation with steep sides, and a more or less continuous crest