Μανολαριάνικα

Κατοικημένη περιοχή Μανολαριάνικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μανολαριάνικα

Μανολαριάνικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.561080000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.004230000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μανολαριάνικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Malonarianika, Manolarianika, Manolariánika, Málonariánika, Μανολαριάνικα

Μανολαριάνικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Manolarianika or Manolariánika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work