Μεντιάνικα

Κατοικημένη περιοχή Μεντιάνικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μεντιάνικα

Μεντιάνικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.547460000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.016370000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μεντιάνικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mendianika, Mendiánika, Mentianika, Mentiánika, Μεντιάνικα

Μεντιάνικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mentianika or Mentiánika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work