Τσεγκιάνικα

Κατοικημένη περιοχή Τσεγκιάνικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τσεγκιάνικα

Τσεγκιάνικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.551530000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.008150000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσεγκιάνικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tsegkianika, Tsegkiánika, Tsengianika, Tsengiánika, Tsenkianika, Τσεγκιάνικα

Τσεγκιάνικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tsegkianika or Tsegkiánika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work