Μελισσοκομείον

Κατοικημένη περιοχή Μελισσοκομείον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μελισσοκομείον

Μελισσοκομείον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.870700000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.165590000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μελισσοκομείον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chitakli, Chitaklí, Melisokhori, Melisokhóri, Melissokomeio, Melissokomeion, Melissokomeío, Melissokomeíon, Melissokomio, Melissokomion, Melissokomió, Melissokomíon, Μελισσοκομείο, Μελισσοκομείον

Μελισσοκομείον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 284 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Melissokomeio or Melissokomeío is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work