Μεσούντα

Κατοικημένη περιοχή Μεσούντα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μεσούντα

Μεσούντα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.344280000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.333250000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μεσούντα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mesounda, Mesounta, Mesoúnda, Mesoúnta, Mousoundha, Mousoúndha, Μεσούντα

Μεσούντα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 195 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mesounta or Mesoúnta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work