Μιράκα

Εναλλακτικές ονομασίες: Archaia Pisa, Archea Pisa, Miraka, Miráka, Moirakia, Moirákia, Αρχαία Πίσα, Μιράκα

Μιράκα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Miraka or Miráka is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work