Κοσκινάς

Εναλλακτικές ονομασίες: Koskina, Koskinas, Koskiná, Koskinás, Κοσκινάς

Κοσκινάς, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koskinas or Koskinás is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work