Κλάδεος Ρέμα

Εναλλακτικές ονομασίες: Kladeos Rema, Kladheos Rema, Kládeos Réma, Kládheos Réma, Κλάδεος Ρέμα

Κλάδεος Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kladeos Rema or Kládeos Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land