Μονολίθιον

Κατοικημένη περιοχή Μονολίθιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μονολίθιον

Μονολίθιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.444220000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.019540000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μονολίθιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Monolithi, Monolithion, Monolíthi, Monolíthion, Vordho, Vordhó, Vordo, Vordó, Μονολίθι, Μονολίθιον

Μονολίθιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 183 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Monolithi or Monolíthi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work