Ντρεμποκός

Κατοικημένη περιοχή Ντρεμποκός

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ντρεμποκός

Ντρεμποκός Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.461110000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.040330000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ντρεμποκός (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Drembokos, Drembokós, Ntrempokos, Ntrempokós, Ντρεμποκός

Ντρεμποκός, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ntrempokos or Ntrempokós is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work