Κουκκούλια

Κατοικημένη περιοχή Κουκκούλια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κουκκούλια

Κουκκούλια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.429960000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.040350000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουκκούλια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koukkoulia, Koukkoúlia, Koukouli, Koukoulia, Koukoulistas, Koukoulitsa, Koukoulístas, Koukoulítsa, Koukoúli, Koukoúlia, Κουκκούλια

Κουκκούλια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 244 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koukkoulia or Koukkoúlia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work