Ναζαίοι

Κατοικημένη περιοχή Ναζαίοι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ναζαίοι

Ναζαίοι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.346110000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.065970000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ναζαίοι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kendrikon, Kendrikón, Kentriko, Kentrikon, Kentrikó, Kentrikón, Nazaioi, Nazaíoi, Nisista, Nisísta, Nozaioi, Nozaíoi, Κεντρικό, Κεντρικόν, Ναζαίοι

Ναζαίοι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 80 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nazaioi or Nazaíoi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work