Βαθύκαμπος

Κατοικημένη περιοχή Βαθύκαμπος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βαθύκαμπος

Βαθύκαμπος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.347030000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.043590000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βαθύκαμπος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Nisista, Nisísta, Politsani, Politsiana, Politsiani, Polítsani, Polítsiana, Polítsiani, Vathikambos, Vathykampos, Vathíkambos, Vathýkampos, Βαθύκαμπος

Βαθύκαμπος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 92 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vathykampos or Vathýkampos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work