Θεοδωραίικα

Κατοικημένη περιοχή Θεοδωραίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Θεοδωραίικα

Θεοδωραίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.348530000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.061080000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Θεοδωραίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Andreas, Andreás, Andria, Andría, Theodoraiika, Theodoraíika, Θεοδωραίικα

Θεοδωραίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Theodoraiika or Theodoraíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work