Νενητουρίων Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Νενητουρίων Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Νενητουρίων Ρέμα

Νενητουρίων Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.586370000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.884140000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Νενητουρίων Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Nenitourion Rema, Nenitouríon Réma, Νενητουρίων Ρέμα

Νενητουρίων Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nenitourion Rema or Nenitouríon Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land