Χαμέτος

Κατοικημένη περιοχή Χαμέτος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χαμέτος

Χαμέτος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.566790000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.879910000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χαμέτος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chametos, Χαμέτος

Χαμέτος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chametos or Chamétos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work