Νενητούρια

Κατοικημένη περιοχή Νενητούρια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νενητούρια

Νενητούρια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.569390000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.879440000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Νενητούρια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Nenitouria, Νενητούρια

Νενητούρια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 37 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nenitouria or Nenitoúria is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work