Νεοχωρόπουλον

Κατοικημένη περιοχή Νεοχωρόπουλον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νεοχωρόπουλον

Νεοχωρόπουλον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.625530000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.835580000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Νεοχωρόπουλον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Neochoropoulo, Neochoropoulon, Neochorópoulo, Neochorópoulon, Neokhori, Neokhoropoulon, Neokhorópoulon, Neokhóri, Νεοχωρόπουλο, Νεοχωρόπουλον

Νεοχωρόπουλον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1326 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Neochoropoulo or Neochorópoulo is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work