Κάτω Μάρμαρα

Κατοικημένη περιοχή Κάτω Μάρμαρα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κάτω Μάρμαρα

Κάτω Μάρμαρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.642810000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.828150000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κάτω Μάρμαρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kato Marmara, Κάτω Μάρμαρα

Κάτω Μάρμαρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 705 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kato Marmara or Káto Mármara is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work