Κάτω Νεοχωρόπουλο

Κατοικημένη περιοχή Κάτω Νεοχωρόπουλο

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κάτω Νεοχωρόπουλο

Κάτω Νεοχωρόπουλο Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.640230000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.840940000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κάτω Νεοχωρόπουλο (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kato Neochoropoulo, Κάτω Νεοχωρόπουλο

Κάτω Νεοχωρόπουλο, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 776 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kato Neochoropoulo or Káto Neochorópoulo is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work