Άρτισσα

Κατοικημένη περιοχή Άρτισσα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Άρτισσα

Άρτισσα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.460310000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.073860000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Άρτισσα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Arpissa, Artissa, Árpissa, Ártissa, Άρτισσα

Άρτισσα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 51 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Artissa or Ártissa is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work