Όρος Αιγάλεω

Όρος Όρος Αιγάλεω

Χάρτης Όρος Όρος Αιγάλεω

Όρος Αιγάλεω Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.996610000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.624810000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Όρος Αιγάλεω (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Oros Aigaleo, Óros Aigáleo, Όρος Αιγάλεω

Όρος Αιγάλεω, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: 463 μ.

Oros Aigaleo or Óros Aigáleo is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more