Παραλογγοί

Κατοικημένη περιοχή Παραλογγοί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Παραλογγοί

Παραλογγοί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.832480000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.847710000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Παραλογγοί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Paralongoi, Paralongoí, Παραλογγοί

Παραλογγοί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Paralongoi or Paralongoí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work