Βελιμάχιον

Κατοικημένη περιοχή Βελιμάχιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βελιμάχιον

Βελιμάχιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.820870000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.865300000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βελιμάχιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Velimachi, Velimachion, Velimakhi, Velimakhion, Velimáchi, Velimáchion, Velimákhi, Velimákhion, Βελιμάχι, Βελιμάχιον

Βελιμάχιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Velimachi or Velimáchi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work