Σπαρτούντα

Κατοικημένη περιοχή Σπαρτούντα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σπαρτούντα

Σπαρτούντα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.543750000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.993030000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σπαρτούντα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Spartounda, Spartounta, Σπαρτούντα

Σπαρτούντα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 36 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Spartounta or Spartoúnta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work