Πεντέλης Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Πεντέλης Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Πεντέλης Ρέμα

Πεντέλης Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.203340000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.111450000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πεντέλης Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pentelis Rema, Pentélis Réma, Πεντέλης Ρέμα

Πεντέλης Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pentelis Rema or Pentélis Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land