Σκλαβεδιάκος Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Σκλαβεδιάκος Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Σκλαβεδιάκος Ρέμα

Σκλαβεδιάκος Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.190130000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.104580000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σκλαβεδιάκος Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Sklavediakos Rema, Sklavediákos Réma, Σκλαβεδιάκος Ρέμα

Σκλαβεδιάκος Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Sklavediakos Rema or Sklavediákos Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land