Άσπρουγας Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Άσπρουγας Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Άσπρουγας Ρέμα

Άσπρουγας Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.196930000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.132070000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Άσπρουγας Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Asprougas Rema, Ásprougas Réma, Άσπρουγας Ρέμα

Άσπρουγας Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Asprougas Rema or Ásprougas Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land