Περιστερές

Νησί Περιστερές

Χάρτης Νησί Περιστερές

Περιστερές Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.792740000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.959090000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Περιστερές (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kapareli, Kaparéli, Nisis Peristerai, Nisis Tiniozo, Nisos Tignozon, Nisís Peristeraí, Nisís Tiniózo, Nísos Tignózon, Peristeres, Pythionia, Pythionía, Tignezon, Tignosi Rock, Tignoso Islet, Tignézon, Tiniozo, Tiniózo, Vrachonisida Peristerai, Vrachonisis Peristerai, Vrachonisída Peristeraí, Vrachonisís Peristeraí, Περιστερές

Περιστερές, Τμήμα ξηράς που βρίσκεται στα νερά θάλασσας, λίμνης ή και ποταμού

Πληθυσμός: 1 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vrachonisida Peristerai or Vrachonisída Peristeraí is Island, a tract of land, smaller than a continent, surrounded by water at high water