Ύφαλος Σέρπα

Ύφαλος Ύφαλος Σέρπα

Χάρτης Ύφαλος Ύφαλος Σέρπα

Ύφαλος Σέρπα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.770560000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.958690000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ύφαλος Σέρπα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ifalos Serpa, Yfalos Serpa, Ífalos Sérpa, Ýfalos Sérpa, Ύφαλος Σέρπα

Ύφαλος Σέρπα, Απόφυση του πυθμένα της θάλασσας που δεν εξέχει της επιφάνειας και έχει μικρή έκταση

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Yfalos Serpa or Ýfalos Sérpa is Shoal, a surface-navigation hazard composed of unconsolidated material