Άκρα Βάρβαρο

Εναλλακτικές ονομασίες: Akra Barparo, Akra Bárparo, Akra Varvaras, Akra Varvaro, Ayia Varvara, Ayía Varvára, Cape Barbara, Cape Varvaro, Cape Varváro, Point Barbara, Varvovo, Várvovo, Ákra Varváras, Ákra Várvaro, Άκρα Βάρβαρο

Άκρα Βάρβαρο, Τμήμα (απόληξη) της ξηράς που εισχωρεί στη θάλασσα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Akra Varvaro or Ákra Várvaro is Cape, a land area, more prominent than a point, projecting into the sea and marking a notable change in coastal direction