Πετσογράφος

Εναλλακτικές ονομασίες: Petsografos, Petsográfos, Πετσογράφος

Πετσογράφος, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Petsografos or Petsográfos is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature