Τσουμπί

Εναλλακτικές ονομασίες: Tsoumbi, Tsoumbí, Tsoumpi, Tsoumpí, Τσουμπί

Τσουμπί, Ύψωμα γης με υψόμετρο έως τριακόσια μέτρα, χαμηλότερο από βουνό

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tsoumpi or Tsoumpí is Hill, a rounded elevation of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m

Γράψε κι εσύ για Τσουμπί

Μπορείς και εσύ να εμπλουτίσεις αυτή την καταχώρηση ! Άν έχεις φωτογραφίες ή γνωρίζεις στοιχεία για Τσουμπί και θέλεις να τα μοιραστείς, Συνδέσου ή κάνε νέο λογαριασμό και γράψε κι εσύ τώρα!